Svamp
Svamp

Svamp

ETM12023
Til vask av fliser og keramikk etter fuging.