Fugesnor
Fugesnor
Fugesnor
Fugesnor

Fugesnor

ETM12027
Avstand mellom fliser for å få jevne fuger. Fin til større flater.