Fliseverktøysett, lite
Fliseverktøysett, lite

Fliseverktøysett, lite

ETM12028
Inneholder: Skjære og knekketang, fliskryss 3 mm 100 st, platesettingssett, papegøyehulltang, flisebor stillbart 23-94 mm. Komplett for enklere flisearbeider.