Svamp

ETM12023
För tvättning av kakel och klinker efter fogning.