Kakelkryss

ETM12024
Distanser mellan kakelplattor för att få exakta fogar och vinklar. Bra för mindre ytor.