Kakelfog/fogspackelgummi

ETM11576
Perfekt sats för göra rent fogmassa emellan kakel/klinkerplattor. Borsten utformad till att skrapa bort gammal fogmassa. Satsen inkluderar 3stycken fogspackelgummi som underlättar fogning.