Golvsil

ETM12032
229769 är ordinarie golvbrunnslock med ram. 229770 är golvbrunnslock med ram och urtag. Rostfria. Yttermåttet är 200x200x7mm. Diameter på silen är 160 mm.