Fogspruta - Cox

ETM11570
18:1 utväxling, Förstärk nylon, softgrip handtag, perfekt för medium tröga massor. Mycket hög ergonomi och lätt konstruktion. Högsta kvalitet med 360 graders rotation.