Fogspruta - Cox

ETM11569
12:1 utväxling, Epoxilackerad plåthölje och Non-drop funktion. Härdad tryckstång och balancerad konstruktion. Orginalet med 360 graders rotation.