Fogspruta - Cox

ETM11568
12:1 utväxling, Epoxilackerad plåthölje med på/avstängning funktion av Non-drop. Härdad tryckstång. Orginalet med 360 graders rotation.