Fogspruta - Cox

ETM11567
7:1 utväxling, Skelett fogspruta i högsta kvalitet. Non-dropfunktion. Härdad tryckstång .