Fogsnöre

ETM12027
Distans mellan kakelplattor för att få jämna fogar. Bra för större ytor.